نرده او گوزل گونلریم نرده (کجاست اون روزای خوبم) از بیلال سونسس

دانلود آهنگ ترکی غمگین بیلال سونسس نرده او گوزل گونلریم نرده کجاست اون روزای خوبم کجاست ؟ بی گولوشون واردی یا دوادی هر درده لبخندی داشتی یار که برای هر دردی دوا بود

https://musicyo.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d9%86%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%88-%da%af%d9%88%d8%b2%d9%84-%da%af%d9%88%d9%86%d9%84%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%86%d8%b1%d8%af%d9%87-%da%a9/

Create your own blog and store unlimited posts

Report
0

Published with Notepin