شاه پناهم بده خسته ی راه آمدم (در وصف امام رضا ع) از دولتمند خلف

دانلود آهنگ دولتمند خلف در وصف امام رضا ع شاه خراسانیم رستم دستانیم دست مرا رد مکن بر درِ شاه آمدم شاه پناهم بده خسته ی راه آمدم آه نگاهم مکن غرق گناه آمدم

https://musicyo.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%87-%d8%ae%d8%b3%d8%aa%d9%87-%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%af/

Create your own blog and store unlimited posts

Report
0

Published with Notepin